Tiến độ dự án Archives - Vũng Tàu Gateway

Bắt đầu khởi công vào tháng 6/2016, đến nay dự án căn hộ Vũng Tàu Gateway đã được xây dựng đến sàn tầng 16, tính đến thời điểm tháng 9/2018. Dự án nằm tại đường 3/2 TP Vũng Tàu được triển khai xây dựng trên khu đất diện tích hơn 22.560m², gồm toà tháp cao

Xem thêm