Mẫu biên bản đặt cọc dành cho khách hàng mua dự án

Phối cảnh căn hộ có sân vườn riêng dự án Vũng Tàu Gateway.

Chúng tôi cập nhật các biểu mẫu trong đó có Mẫu biên bản đặt cọc dành cho khách hàng mua dự án để quý khách hàng tham khảo trước.

BIÊN BẢN ĐẶT CỌC

(V/v: Mua bán căn hộ Gateway, TP.Vũng Tàu)

 Hôm nay, ngày……..tháng………năm 2018, tại Sàn Giao Dịch BĐS DIC các bên gồm có:

 BÊN A: CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DIC (Bên nhận đặt cọc)

Đại diện Ông(Bà):………………………Chức vụ: ………… …ĐT:…………………………

Địa chỉ: 110 cao ốc DIC-Phoenix, KĐT Chí Linh, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543.616.893 – 02543.600.891    Fax: 02543.616.893

Website: www.dicresco.vn     Email: batdongsandic@yahoo.com.

BÊN B: KHÁCH HÀNG (Bên đặt cọc)

Họ và tên:Ông(Bà)…………………………………… …..….Sinh năm: …………………….

CMND(Passport) số:………………..……cấp ngày ………………….tại:……………………

Địa chỉ hộ khẩu: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………..Email:…………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất Biên bản đặt cọc với các nội dung sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẶT CỌC

 Bên B đặt cọc:……………………………đ(Bằng chữ: ……………………………………).

để mua căn hộ số ………..…(Tầng……), thuộc dự án Gateway, Block….., khu đô thị Chí Linh, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, do DICcorp làm chủ đầu tư.

  1. Giá trị chuyển nhượng căn hộ:

Diện tích căn hộ (tim tường): …………m2. Diện tích(thông thủy): …………m2.

Đơn giá (tim tường): ……..……đồng/m2. Đơn giá (thông thủy): ……………đồng/m2.

Tổng giá trị căn hộ(đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì):…… ……………….…đ.

(Bằng chữ:………………………………………………………… ……………………………………).

  1. Phương thức thanh toán: thành …… đợt(đính kèm bảng giá, mẫu hợp đồng, hồ sơ dự án).

4.Trách nhiệm của các bên:

-Bên A có trách nhiệm chuyển nhượng căn hộ số ……(Tầng……) cho bên B. Nếu Bên A không chuyển nhượng căn hộ trên cho Bên B thì Bên A sẽ phải trả lại cho Bên B gấp đôi số tiền đặt cọc. Nếu B không mua thì mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.

– Ngày ………/……/ 2018 Bên B có trách nhiệm đóng đủ số tiền đợt 1 và ký hợp đồng theo quy định.

  1. Hiệu lực của Biên bản

– Biên bản có hiệu lực từ ngày ……/……./2018 đến ngày …..…./……./2018

Biên bản này được lập thành 02 bản bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

BÊN A                                                                               BÊN B (KHÁCH HÀNG)       

Quý khách có thể tải về file đính kèm tại đây

mau bien ban dat coc Gateway

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *